121738

“Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās”
15.12.2021


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER projekta “Krāslavas kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošana” ietvaros, ar Krāslavas novada domes  līdzfinansējumu, draudzes un atbalstītāju ieguldījumu, atbilstoši Krāslavas rajona partnerībā iesniegtā projekta mērķim, tika izbūvēts Krāslavas evaņģēliski luteriskās baznīcas tornis

Torņa 1. kārtas atjaunošanas procesā esam gājuši cauri lielām grūtībām un pārbaudījumiem, kurus ne vienmēr cilvēka spēkos ir iespējms pārvarēt.

Paļāvībā uz Dievu laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam tika atjaunots 1954. gadā varas sagrautais tornis – mazinātas totalitārisma atstātās sekas vēsturiskajā Krāslavas pils kompleksa teritorijā.

Viens no Krāslavas atpazīstamības simboliem ir Daugavas loku ainava skatā no pils skatu laukuma. Atjaunojot Krāslavas kultūrvēsturisko ainavu – baznīcas ēkai atgūstot savu vēsturisko izskatu ar torni – realizēta iespēja no pils skatu laukuma redzēt Krāslavas ainavu, kuru izceļ neogotikas arhitektūras objekts – baznīca ar atjaunotu torni.

Lai neradītu nepabeigtības sajūtu, nākamajā remontdarbu kārtā būs nepieciešams savest kārtībā un nokrāsot baznīcas fasādes – iekļaujoties vēsturiskajā pils kompleksa atjaunojamo ēku sarakstā. 

Nenoliedzami jau tagad var pārliecināties, cik lielā mērā atjaunotais baznīcas tornis uzlabo pilsētas ainavu un panorāmu no skatu laukuma. Baznīcas ēka kļuvusi pamanāma, izskatās kā dievnams. Tas noteikti papildus piesaistīs arī tūristus un pilsētas viesus, jo būs viens no sakrālā tūrisma objektiem pilsētā. Turpinot torņa un baznīcas ēkas atjaunošanu, mēs saglabāsim pilsētas un novada kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 58603,58 EUR, t.sk. ELFLA – 44940,22 EUR, Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums 4993,36 EUR.  

Projekta “Krāslavas kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošana” Nr. 17-03-AL33-A019.2201-000022 

Slava un pateicība Dievam!

Krāslavas ev. lut. draudze.

 

 
      Atpakaļ