2013

 

Krāslavas rajona partnerība iesaistās projektā "Tavu iespēju ABC"

2013.gada oktobrī Izglītības un inovāciju attīstības centrs sāka īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.– 2014. gada perioda progra...

Vairāk
 

Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā ir izveidota atbalsta vieta krīzes situācijā nonākušiem bērniem un jauniešiem

...

Vairāk
 

Preses konference

Projekta "Tavu iespēju "ABC"" ietvaros...

Vairāk
 

Īstenots projekts „Latviešu tautas tērpu iegāde kultūras mantojuma saglabāšanai Dagdas novadā”

Projekta rezultātā Dagdas Tautas nama tautas deju ansamblis "Dagda" un Šķaunes pagasta tautas deju kolektīvs "Dancary" ieguva jaun...

Vairāk
 

Saprātīgi risinājumi lauku jauniešiem

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” organizēja mācību braucienu Dagdas un Krāslavas novadu jauniešu organizāciju pārstāvjiem uz starptautisko konfe...

Vairāk
 

Lauku jauniešu konkursā uzvar biškopības inventāra un rotaļlietu ražošanas projekti

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā jauniešu uzņēmējdarbības konkursā „Laukiem būt!” piedalās arī jaunieši no "Krās...

Vairāk
 

Medības kā medījamo meža dzīvnieku nodarīto postījumu mežam un lauksaimniecībai novēršanas veids

LLKC filiāles Meža konsultāciju pakalpojumu centra Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros organizēts pasākums...

Vairāk
 

Latvijas Lauku forums pulcina Lauku kopienu pārstāvjus savu interešu aizstāvībai un savstarpējai labās pieredzes apmaiņas nodrošināšanai

Latvijas Lauku forums Lauku kopienu nedēļas ietvaros turpina darbu pie Lauku kopienu veidojošu organizāciju pulcināšanas....

Vairāk
 

Pārtikas nozares forums 2013

Norises laiks: 2013. gada 27. novembris 9:30- 17:00 Norises vieta: Rīga, Maritim park Hotel, Rīga, Slokas iela 1...

Vairāk
 

Konkursa "Laukiem būt!" noslēgums - novembrī

Jau trešo gadu LLKC sadarbībā ar Valsts lauku tīklu rīko pasākumu Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai, kura mērķis ir lauku jaunieš...

Vairāk
 

Meklē risinājumu mazo saimniecību pastāvēšanai

Mazo ģimenes saimniecību skaita samazināšanās ir galvenais iemesls lauksaimniecībā nodarbināto skaita sarukumam visā ES...

Vairāk
 

Biznesa plānu konkurss jauniešiem „Lec biznesā!”

Līdz 4.novembrim aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesūtīt biznesa idejas aprakstu...

Vairāk
 

Lauksaimnieki aicināti uz Zemkopības ministrijas konferencēm „Esi informēts un ražo laukos”

Latgalē – 22.novembrī Balvu kultūras un atpūtas centrā, Brīvības ielā 61, Balvos...

Vairāk
 

Latvijas Lauku kopienu nedēļa

Uz sanākšanu tiek aicināti biedrību, pašvaldību, skolu un neformālo interešu grupu pārstāvji, kuri savā dzīvesvietā īsteno kopienu ilgtspēju sekmējoša...

Vairāk
 

Latgales RSIC informatīvā diena Krāslavas un Dagdas novados

...

Vairāk
 

Projektu konkursa "Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem" 3.kārta līdz 30.septembrim

Mērķis - veicināt nodarbinātību un uzņēmējdarbību, ieskaitot tādu uzņēmēju, NVO, pašvaldību un sabiedrības projektu īstenošanu, kas vērsti uz pakalpoj...

Vairāk
 

Projektu konkursa "Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos" 2.kārta līdz 20.septembrim

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu...

Vairāk
 

Vēl tikai līdz 5.septembrim var piedalīties projektu konkursa 2.kārtā

Projektu konkursa "Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde" mērķis - veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības at...

Vairāk
 

Ir īstenots Dagdas novada pašvaldības projekts „Ūdens iemītnieku mulāžu izveide Jaundomes muižā”

Projekta īstenošanas rezultātā Jaundomes muižas vides izglītības centrā un ekspozīcijas zālē ir izveidotas ar ūdens tematiku saistītās ekspozīcijas....

Vairāk
 

Motivācijas seminārs 31.jūlijā Krāslavā

Motivācijas semināri tiek rīkoti ar mērķi iepazīties un radīt interesi lauku teritoriju iedzīvotājiem par projekta aktivitātēm un izveidot ciemu koman...

VairākArhīvs
2024 (7)2023 (28)2022 (43)2021 (51)2020 (36)2019 (37)2018 (42)2017 (41)2016 (53)2015 (47)2014 (29)2013 (37)2012 (56)2011 (68)2010 (37)2009 (13)