122541

Krāslavā notika EuroVelo11 seminārs
13.11.2019


2019. gada 11. novembrī Krāslavas pils staļļos, Rīgas ielā 10 notika projekta „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” (Nr. 19-00-A019.332-000002) aktivitātes Semināru cikls I seminārs. 

Semināru cikls I ir viena no projekta aktivitātēm un sastāv no septiņiem semināriem, pa vienam katrā partnerībā. 

Semināru cikla mērķis ir veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu. Izrunājot katrā partnerībā visus šos jautājumus, tiks sagatavots kopsavilkums par reģionu. 

Semināra darbība tika organizēta divos posmos – atskaite par projekta ietvaros paveikto un darbs grupās, veicot reģiona SVID analīzi, tādējādi gatavojot pamatu Austrumlatvijas tūrisma stratēģijai.

Tika diskutēts par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes veidu un sastāvu.

Seminārā aktīvi darbojās eksperti Līga Kondrāte, Santa Paegle un Andris Klepers. 

Semināru apmeklēja tūrisma pakalpojuma sniedzēji, pašvaldību un TIC pārstāvji, vietējie uzņēmēji. 

Semināra prezentācijas: Velo tūrista vajadzības 

Tūrisma analīze 

Tūrisma uzņēmēju stratēģiskā attīstība

Vairāk par projektu var uzzināt vadošā partnera biedrības „Ludzas rajona partnerība” mājas lapā

vai biedrības “Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

 
      Atpakaļ